Araştırma Hizmetleri

• Yurtiçi ve yurtdışı sektörel pazar araştırması
• Potansiyel pazar fırsatları araştırmaları
• Marka algı, imaj, konumlanma araştırmaları
• Tüketici alışkanlık ve davranış araştırması
• Yeni ürün ve pazar trendleri araştırması
• Tüketici satınalma ve karar mekanizmaları
• Müşteri memnuniyeti ve sadakat araştırması
• Kurum içi çalışan memnuniyeti araştırmaları

Pazar, Tüketici ve Sektör Araştırmaları Pazar araştırmaları
Pazar araştırmaları, tüketici araştırmaları ve sektörel araştırmalar tüm yönetim süreçlerinin en önemli girdisidir. Alınacak kararlarda stratejik önem taşıyan araştırma yapma, anlamlı veri elde etme ve bu verilerin şirket hedefleri ile ilişkilendirilmesi şirketlerin hayati bir süreci konumundadır.

Yeni pazarlara açılma kararları öncesinde potansiyel görülen ülkenin ekonomik, ticari, ulaşım, kültür, demografi, tüketim tercihleri konularında mutlaka ele alınması gerekir. Pazarda var olan ürünler nelerdir, dağıtım kanalı ne şekilde yapılanmıştır, marka karması nasıl şekillenmiştir konularında mutlaka bilgi sahibi olunmalı, strateji, proje ve departman hedeflerinin oluşturulması buradan yola çıkılarak gerçekleştirilmelidir.

Marka Algı, İmaj, Konumlanma, Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları
Markalar stratejik plan, pazarlama planı, marka yönetimi ve tüketici iletişimi konularındaki çalışmalarını nerede olduklarını sorgulayarak ve bulundukları konuma göre varmak istedikleri nokta arasındaki değer açığını tespit ederek aksiyon planlamalarını buna göre uyarlamalıdırlar.

Marka algı, imaj ve konumlanma araştırmaları tüketicilerin müşterilerin zihninde nasıl bir şekilde varolduğunu anlamaya yönelik gerçekleştirilir.

Mevcut müşteriler ile hedef müşteri kitlesi örtüşmekte midir?
Mevcut müşteri kitlesinin tüketim tercihleri, markayı tercih etmesindeki sebepler nelerdir?
Potansiyel müşteriler kimlerdir? Nasıl ulaşılabilir?
Marka zihinlerde hangi ifadeleri sahiplenmiştir, beğeni ve memnuniyet düzeyi ne seviyededir?
Müşteriler başka hangi markaları tercih etmektedirler ve bu tercihin motivasyonu nedir?
Markanın sadık müşteri portföyü mevcut mudur? Bu sadakatin unsurları nelerdir?
Müşterilerin ürünlerden ilave beklentileri nelerdir?

Pazarlama ve Marka Danışmanlığı

Marka İsmi yaratılması, hedef kitle analizi, markanın tüketiciyle iletişim kurma tarzı, fonetik, yerel veya global faaliyet hedefi gibi farklı unsurların bir arada değerlendirilmesini kapsayan bir süreçtir....

Ayrıntılı Bilgi

Strateji ve Yönetim

Rekabette var olabilmek rakipleri iyi analiz etmek, potansiyel hamlelerini öngörebilmek, pazardaki yeni uygulamalardan haberdar olmak uygulamaya almakta ...

Ayrıntılı Bilgi

Pazarlama ve Satış Yönetimi

Şirketlerin başarılı olmasında pazarlama ve satış fonksiyonlarının büyük rolü vardır. Günümüzde pazara odaklı stratejiler belirleyemeyen, sektörel ve küresel değişimlere, müşterinin sesine odaklanmayan, pazar beklentilerini...

Ayrıntılı Bilgi

Proje Yönetimi

Şirketlerin hedeflerine en üst düzeyde uyum sağlayabilmesi, değişimin gereklerini yerine getirebilmesi, zaman planına uyum sağlayabilmesi, maliyetlerini kontrol altına alabilmesi proje yönetiminin etkin uygulanması ile mümkündür.

Ayrıntılı Bilgi

Finansal Yönetim

İşletmelerde bir çok pozisyonda finans bilgisine sahip olmak stratejik karar alma, şirket değerlendirme ve rakibi analiz etme konularında avantaj sağlamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Süreç İyileştirme

Süreç iyileştirme ve geliştirme işletmelerde değer yaratmayan işlemlerin azaltılmasını sağlayan bir süreç yönetimi aşamasıdır.

Ayrıntılı Bilgi

Kişisel Gelişim ve Liderlik

İş hayatında performansımızı ve başarımızı en üst seviyeye çıkarabilmek, aynı işi daha kısa sürede ve daha iyi yapabilmek, yetkinliklerimizi etkin kullanmak...

Ayrıntılı Bilgi

Bilişim ve Yeni Nesil Teknolojiler

Hologramlar, vücut biyosensörleri, giyilebilir teknolojiler, nanotek elbiseler, nesnelerin interneti, yüzey bilgisayarlar, bulut bilişimin giderek artan önemi gibi daha bir çok konu bizi gelecek ...

Ayrıntılı Bilgi