Finansal Yönetim

İşletmelerde bir çok pozisyonda finans bilgisine sahip olmak stratejik karar alma, şirket değerlendirme ve rakibi analiz etme konularında avantaj sağlamaktadır. Finansal tablolar işletmelerin finansal görünümünü resmetmekte, güçlü ve zayıf yönlerini bu anlamda gözler önüne sermektedir. Sürdürülebilir büyüme ve işletmenin sağlığının periyodik gözden geçirilmesi için pazarlama, iş geliştirme, proje yöneticisi gibi karar almadan sorumlu departmanların konuya hakimiyeti önemlidir.

Muhasebenin temel kavramları, temel finansal tablolar, yardımcı finansal tablolar, kar dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, harcama- maliyet-gider kavramları, finansal analiz yöntemleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, oran analizi, paranın zaman değeri, mali tablolar üzerinde vaka çalışması ve yorumlama.
İçerik:
Mali tabloların tanımlanması
Mali tabloların genel özellikleri
Temel mali tablolar
• Bilanço
• Gelir tablosu
Ek mali tablolar
• Satışların maliyeti tablosu
• Öz kaynaklar değişim tablosu
• Net işletme sermayesi değişim tablosu
• Nakit akım tablosu
• Fon akım tablosu
Mali analiz teknikleri
• Karşılaştırmalı mali tablo analizleri
• Eğilim yüzdeleri analizi (yatay analiz)
• Dikey yüzde analizleri
• Oran analizleri
- Likidite oranları
- Finansal yapı oranları
- Faaliyet verimliliği oranları
- Karlılık oranları
- Büyüme oranları

Pazarlama ve Marka Danışmanlığı

Marka İsmi yaratılması, hedef kitle analizi, markanın tüketiciyle iletişim kurma tarzı, fonetik, yerel veya global faaliyet hedefi gibi farklı unsurların bir arada değerlendirilmesini kapsayan bir süreçtir....

Ayrıntılı Bilgi

Strateji ve Yönetim

Rekabette var olabilmek rakipleri iyi analiz etmek, potansiyel hamlelerini öngörebilmek, pazardaki yeni uygulamalardan haberdar olmak uygulamaya almakta ...

Ayrıntılı Bilgi

Pazarlama ve Satış Yönetimi

Şirketlerin başarılı olmasında pazarlama ve satış fonksiyonlarının büyük rolü vardır. Günümüzde pazara odaklı stratejiler belirleyemeyen, sektörel ve küresel değişimlere, müşterinin sesine odaklanmayan, pazar beklentilerini...

Ayrıntılı Bilgi

Proje Yönetimi

Şirketlerin hedeflerine en üst düzeyde uyum sağlayabilmesi, değişimin gereklerini yerine getirebilmesi, zaman planına uyum sağlayabilmesi, maliyetlerini kontrol altına alabilmesi proje yönetiminin etkin uygulanması ile mümkündür.

Ayrıntılı Bilgi

Finansal Yönetim

İşletmelerde bir çok pozisyonda finans bilgisine sahip olmak stratejik karar alma, şirket değerlendirme ve rakibi analiz etme konularında avantaj sağlamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Süreç İyileştirme

Süreç iyileştirme ve geliştirme işletmelerde değer yaratmayan işlemlerin azaltılmasını sağlayan bir süreç yönetimi aşamasıdır.

Ayrıntılı Bilgi

Kişisel Gelişim ve Liderlik

İş hayatında performansımızı ve başarımızı en üst seviyeye çıkarabilmek, aynı işi daha kısa sürede ve daha iyi yapabilmek, yetkinliklerimizi etkin kullanmak...

Ayrıntılı Bilgi

Bilişim ve Yeni Nesil Teknolojiler

Hologramlar, vücut biyosensörleri, giyilebilir teknolojiler, nanotek elbiseler, nesnelerin interneti, yüzey bilgisayarlar, bulut bilişimin giderek artan önemi gibi daha bir çok konu bizi gelecek ...

Ayrıntılı Bilgi