Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı, işletmelerin sorunlarını çözme veya yetkinliklerinden en üst düzeyde fayda sağlamaları amacıyla, şirket içinde ihtiyaç duyulan bilgi, deneyim ve becerilerin sağlanmasıdır.

Birden fazla alanda uzmanlaşma sağlayan yönetim danışmanları sahip oldukları güncel, tarafsız, etkin bilgiyi, öneri ve uygulama desteğini şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda sunar.

Şirketler rekabet gücünü arttırmak, kaynak kullanımını arttırmak / geliştirmek gerektiğinde, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirme ihtiyacı duyulduğunda dünya standartlarında bilgi, teknoloji ve deneyimlere hızlı ulaşmak istendiğinde şirketlerin kuruluş, büyüme ve olgunluk evrelerinde Yönetim Danışmanlığı Hizmetine ihtiyaç duyabilmektedir.

Yönetim Danışmanlığı hizmetinin sağladığı faydalar

• "Know-how", en iyi uygulamalar ve kanıtlanmış yöntemlerin şirket bünyesine kazandırılması,
• Önemli ve doğru alanlara odaklanma,
• Değişimi hızlandırma ve uygulanabilirlik sağlama
• Tarafsız yaklaşımın ürettiği dengeli ve uygulanabilir çözümler

Yönetim Danışmanlığı Hizmet Kapsamımız
Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Strateji Geliştirme, Planlama ve Uygulama
• Şirket Vizyon, Misyon Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi
• Mevcut Durum Analizlerinin Gerçekleştirilmesi (SWOT,PESTEL,ETOP,GAP, Rekabet, Rakip, Süreç Verimlilik, Makro Analizler, Finansal Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Analizleri)
• Stratejik Hedeflerin belirlenmesi
• Stratejik Yönetimi gerçekleştirecek metodların ve raporlama sitemlerinin tespiti (Yeniden yapılanma, Balance Score Cardi Performans Yönetimi, Kariyer Planlama)
• Balance Scorecard metodolojisinin uygulanması (Şirketin ana stratejisine odaklı bir şekilde birim stratejilerinin kırılımının gerçekleştirilmesi, Strateji haritalarının Finans, Müşteri, Gayrimaddi Varlıklar ve Süreçler çerçevesinde oluşturulması)
• Gelişim Projeleri ile Yol Haritasının Oluşturulması (Rekabet stratejileri çerçevesinde tüm departmanlar bazında KPI setlerinin tespiti ile ilişkili projelerin belirlenmesi, önceliklendirmelerin yapılması)
•Periyodik gözden geçirmelerin gerçekleştirilmesi ile ilerleme durumunun izlenmesi
• Aile şirketlerine yönelik kurumsallaşma uygulamaları

Pazarlama ve Marka Danışmanlığı

Marka İsmi yaratılması, hedef kitle analizi, markanın tüketiciyle iletişim kurma tarzı, fonetik, yerel veya global faaliyet hedefi gibi farklı unsurların bir arada değerlendirilmesini kapsayan bir süreçtir....

Ayrıntılı Bilgi

Strateji ve Yönetim

Rekabette var olabilmek rakipleri iyi analiz etmek, potansiyel hamlelerini öngörebilmek, pazardaki yeni uygulamalardan haberdar olmak uygulamaya almakta ...

Ayrıntılı Bilgi

Pazarlama ve Satış Yönetimi

Şirketlerin başarılı olmasında pazarlama ve satış fonksiyonlarının büyük rolü vardır. Günümüzde pazara odaklı stratejiler belirleyemeyen, sektörel ve küresel değişimlere, müşterinin sesine odaklanmayan, pazar beklentilerini...

Ayrıntılı Bilgi

Proje Yönetimi

Şirketlerin hedeflerine en üst düzeyde uyum sağlayabilmesi, değişimin gereklerini yerine getirebilmesi, zaman planına uyum sağlayabilmesi, maliyetlerini kontrol altına alabilmesi proje yönetiminin etkin uygulanması ile mümkündür.

Ayrıntılı Bilgi

Finansal Yönetim

İşletmelerde bir çok pozisyonda finans bilgisine sahip olmak stratejik karar alma, şirket değerlendirme ve rakibi analiz etme konularında avantaj sağlamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Süreç İyileştirme

Süreç iyileştirme ve geliştirme işletmelerde değer yaratmayan işlemlerin azaltılmasını sağlayan bir süreç yönetimi aşamasıdır.

Ayrıntılı Bilgi

Kişisel Gelişim ve Liderlik

İş hayatında performansımızı ve başarımızı en üst seviyeye çıkarabilmek, aynı işi daha kısa sürede ve daha iyi yapabilmek, yetkinliklerimizi etkin kullanmak...

Ayrıntılı Bilgi

Bilişim ve Yeni Nesil Teknolojiler

Hologramlar, vücut biyosensörleri, giyilebilir teknolojiler, nanotek elbiseler, nesnelerin interneti, yüzey bilgisayarlar, bulut bilişimin giderek artan önemi gibi daha bir çok konu bizi gelecek ...

Ayrıntılı Bilgi